Konkurso taisyklės

 

 

1. Apie konkursą

Konkursas vyks 2021 m. vasario 19–25 dienomis Vilniuje.

Konkurse gali dalyvauti visų šalių smuikininkai, gimę ne anksčiau kaip 1994 m. vasario 2 d. 

Pastaba: Ankstesnių J. Heifetzo konkursų I premijos laureatai konkurse dalyvauti negali.
 

2. Registracija

 • Dalyviai registruojasi ONLINE registracijos būdu balandžio 15 - gruodžio 10, 2020 m. adresu: https://artistdb.eu/lt/nousr/contests
 • Registracijos metu pareiškėjas privalo pateikti veikiančią Youtube nuorodą su video įrašu, kuriame jis atlieka Atrankinio turo programą (nuoroda turi būti gauta ne vėliau nei 2020 m. gruodžio 10 d.).
 • 1. W. A. Mozart. I dalis su kadencija iš vieno koncerto smuikui pasirinktinai:
      • Nr. 1 B-dur KV 207, 
      • Nr. 2 D-dur KV 211, 
      • Nr. 3 G-dur KV 216, 
      • Nr. 4 D-dur KV 218, 
      • Nr. 5 A-dur KV 219.

  2. N. Paganini. Vienas pasirinktas kapričas iš op. 1

 •  Draudžiama vaizdo įraše kūrinius redaguoti ir montuoti, tačiau atskiri kūriniai gali būti įrašyti skirtingu laiku ir skirtingoje vietoje.
 • Kiekvienas dalyvis parengia programą pagal konkurso repertuaro reikalavimus. Pasirinkta programa turėtų būti nurodyta paraiškos formoje. 
 • Jeigu neveikia Youtube nuoroda prašome kreiptis šiuo el. paštu: info@ipmc.lt
 • Kylant klausimams informacija el. paštu: info@ipmc.lt, adresu Totorių g. 20, Vilnius, Lietuva

 

3. Dalyvavimo mokestis

 • Registruojantis ONLINE būtina sumokėti 100 Eur stojamąjį mokestį, kuris yra negrąžinamas paraiškos atmetimo atveju. Arba jeigu dalyvis nusprendžia neatvykti į konkursą.

 

4. Dalyvių atranka konkursui

 • Gautos paraiškos perduodamos svarstyti komisijai, kurią sudaro konkurso direkcija.
 • Kandidatams apie jų paraiškos priėmimą ar atmetimą bus pranešta iki 2020 m. gruodžio 18 d. 
 • Konkurso direkcija tarpininkauja dalyviams, kuriems reikalinga viza atvykimui į Lietuvos Respubliką, bet neprisiima jokių finansinių įsipareigojimų. 
 • Dėl vizų prašome kreiptis iš anksto (2020 m. gruodžio mėn).

 

5. Konkurso taisyklės

 • Kelione į Vilnių ir atgal rūpinasi patys dalyviai.
 • Dalyviai patys sumoka apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas.
 • Smuikininkus konkurso organizatoriai aprūpins patalpomis repeticijoms.
 • Konkurso dalyviai I ir II turuose gali dalyvauti su savo koncertmeisteriais, išlaidas dalyviai dengia patys.
 • Organizacinis komitetas už papildomą mokestį gali skirti koncertmeisterį. Akustinė repeticija, repeticija klasėje 50 min. bei pasirodymas viename ture kainuoja 100 Eur. Papildoma repeticija – 40 Eur.
 • Dalyviai negali kontaktuoti nei su vienu žiuri nariu konkurso metu (išskyrus atvejį, jeigu dalyvis yra žiuri nario mokinys). Nepraėjus į sekantį konkurso turą, dalyviai turi teisę pasiteirauti vertinimo komisijos nuomonės apie savo pasirodymą.
 • Konkurse gali dalyvauti vertinimo komisijos narių mokiniai, tačiau tie komisijos nariai nusišalina nuo savo mokinių vertinimo ir negali daryti įtakos kitų vertinimo komisijos narių sprendimams.
 • Dalyviai atvyksta ir registruojasi konkurso sekretoriate vasario 19 d. 2021 (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 101 auditorija, Gedimino pr. 42, Vilnius).

 

6. Konkurso eiga

 • Konkursas vyksta keturiais etapais:
 • Konkurso atranka (video nuoroda ir registracijos anketa),
 • I turas solo,
 • II turas su fortepijonu,
 • III turas – finalas su orkestru.

 

 1. Konkurso I ir II turas vyksta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžiojoje salėje. (Gedimino pr. 42);
 2. Konkurso finalas vyksta Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje drauge su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru (Aušros Vartų g. 5);
 3. I ture dalyvauja ne daugiau kaip 40 dalyviai, II ture dalyvauja ne daugiau kaip 12, finale - ne daugiau kaip 6.
 4. VIsų trijų turų programa atliekama MINTINAI.
 5. Pasirodymų eilės tvarka nustatoma traukiant burtus 2021 m. vasario 19 d. 19:00 val. ir nekeičiama iki konkurso pabaigos.

 

7. Bendros taisyklės

 • Visos perklausos bei finalinis koncertas yra vieši.
 • Dalyviai kūrinius gali atlikti savo pasirinkta tvarka visuose turuose.
 • I ir II turų rezultatai skelbiami jiems pasibaigus, Finalo rezultatai skelbiami laureatų apdovanojimo ceremonijos metu.
 • Vertinimo komisija turi teisę sustabdyti nepakankamai profesionalų atlikėjo pasirodymą.
 • Vertinimo komisija sprendimai yra galutiniai ir neapskundžiami.
 • Vertinimo komisija turi teisę skelbti ne daugiau kaip tris laureatus. I-ma premija nedaloma. Nepaskyrusi kurios nors aukštesnės premijos, žiuri turi teisę skirti papildomas žemesnes premijas, tačiau ne daugiau kaip 3 premijas.
 • Konkurso laureatai ir diplomantai privalo nemokamai dalyvauti konkurso baigiamąjame koncerte. 
 • Konkurso perklausos ir baigiamieji laureatų koncertai, direkcijai leidus, gali būti transliuojami per radiją ir televiziją, įrašomi į audio, video ar kino juostas, kompaktinius diskus be papildomo mokesčio konkurso dalyviams. Konkursą galima bus stebėti internetu.
 • Konkurso organizatoriai turi visas teises į dalyvio atvaizdo viešinimą su konkursu susijusioje medžiagoje, konkurso turų bei baigiamojo koncerto įrašus visais garso, vaizdo, skaitmeniniais ar kitokiais įrašymo būdais; radijo, internetines, TV transliacijas ar kitokį viešinimą, taip pat ir komercinį šių įrašų panaudojimą be apmokėjimo konkurso dalyviams.

 

 

 

 

 


Pagrindiniai Rėmėjai heifetz


OrganizatoriaiKalba